How & What to speak according to Quran


Speak the truth [Al Qur'an 3:17]

Speak straight [Al Qur'an 33:70]

Speak justice [Al Qur'an 6:152]

Speak kindly [Al Qur'an 2:83]

Speak politely [Al Qur'an 17:53]

Speak fairly [Al Qur'an 17:28]

Speak gently [Al Qur'an 20:44]

Speak graciously [Al Qur'an 17:23]

Speak not in vain [Al Qur'an 23:3]

Speak no lie [Al Qur'an 22:30]

Áldott RamadantA muszlima öltözködés,illemszabály…

Pénteki előadás nőknek Helyszín: Isza Omár mecset Budapest Róbert Károly krt. 104.

Az iszlám azt kívánja a muszlimoktól, hogy kiemelkedők legyenek az emberek között, kitűnjenek ruházatukban és viselkedésükben azért, hogy olyan példát mutassanak, amely által érdemessé válnak az iszlám üzenetének továbbítására az emberek felé. Ibn al-Hanzalijjára való hivatkozással jegyezték fel, hogy a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele)  azt mondta társainak amikor azok utazni indultak, hogy meglátogassák testvéreiket: „Ti bizony testvéreitekhez mentek, ezért tegyétek rendbe nyergeiteket! Vegyetek fel szép ruhát, hogy olyannak tűnjetek fel az emberek között akár az anyajegy! Allah ugyanis nem szereti a csúfságot, sem pedig a förtelmességet.”
A Próféta (Béke és Áldás legyen vele) az ápolatlan és koszos megjelenést és az elhanyagolt ruházatot valamint az elhanyagolt lakhelyet csúfságnak tekintette, melyet az iszlám megvet és megtilt. Az iszlám arra ösztönöz minden muszlimot - különösképpen a muszlim nőt -, hogy kiemelkedjen és kitűnjön az emberek közül, mivel ez jól kifejeződik rajta, férjén és gyermekein egyaránt. A muszlim nő nem hanyagolja el a megjelenését, függetlenül attól, hogy mennyire elfoglalják háziasszonyi és anyai teendői. Lelkesen csinosítja magát – túlzásokba esés nélkül -, mivel a szép külső azt mutatja, hogy milyen jól megérti önmagát, iszlám személyiségét, és a küldetését ebben az életben. A nő külső megjelenése azonban nem válik külön a belső tartalomtól, mivel a szép, rendezett és tiszta külső híven tükrözi a nemes és fenséges belső tartalmat. Mindezek együttesen alkotják az igaz muszlim nő jellemét.
Az éles elméjű muszlim nő egyensúlyban tartja testét, elméjét és lelkét. Mindegyiknek megadja azt, amire jogosult, ugyanakkor nem esik túlzásba egyik javára sem a másik rovására. A helyes egyensúly megtartására törekedve, az iszlám bölcs útmutatását követi.
A mecsetek illemszabályai:
– A mecset üdvözlése: Azt mondta a Próféta (béke legyen vele): „Ha valamelyikőtök eljött a mecsetbe, akkor ne üljön le, mielőtt két rakát imádkozott volna.” (a közösség) A Fard előtti Szunna imádkozása helyettesíti a mecset üdvözlés két rakáját.
A szutrah és annak jelentősége:
Ajánlatos az imádkozónak valamit maga elé tennie (szutrah), amikor imádkozik, nehogy valaki átmenjen előtte imádkozás közben. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Ha valamelyiktek imádkozni akar, akkor szutrah felé imádkozzon, és közel legyen hozzá.” (Abu Dávúd) „Amikor kint imádkozott és nem volt semmi, amit szutrah-ként használhatott volna, akkor a lándzsáját szúrta a földbe és afelé imádkozott.” (al-Buhári, Muszlim)
– A szutrah bármi lehet, amit az imádkozó maga elé tesz. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Ha valamelyiktek imádkozni akar, akkor tegyen valamit maga elé, és ha nem talál, akkor szúrjon le egy botot, és ha nem talál, akkor egy vonalat rajzoljon maga elé, és azután nem árt neki, ha valaki jár előtte.” (Ahmed, Ibn Mádzsa) „Mohamed Próféta (béke legyen vele) egyszer egy fa felé imádkozott (an-Naszái) és egyszer az ágy felé imádkozott, amikor Áisa rajta feküdt.” (al-Buhári, Muszlim)
– Nem kell külön szutrah annak, aki imám mögött imádkozik, mivel az imám szutrahja, a mögötte imádkozóknak a szutrahja is.
– „Mohamed Próféta (béke legyen vele) közel szokott állni a szutrahhoz, úgy, hogy közte és a szutrah között három karnyi hely volt.” (al-Buhári, Ahmed)
– Tilos átjárni az imádkozó és a szutrah között. „A Próféta (béke legyen vele) senkit és semmit nem engedett maga és a szutrah közé, és azt mondta: Ha tudná az, aki az imádkozó és a szutrahja közé akar menni, hogy ez mekkora bűn, akkor inkább negyven napig egyhelyben állna, mintsem, hogy tovább menjen.” (al-Buhári, Muszlim)
– Megengedett annak, aki szutrah-t tesz maga elé az, hogy ne engedje maga előtt az átjárást. „Azt mondta a Próféta (béke legyen vele): Ne imádkozz, csak szutrah felé és ne engedd, hogy valaki közéd és a szutrah közé menjen!” (Abu Dávúd) Ha ennek ellenére mégis átmegy valaki az imádkozó előtt, akkor ez nem baj, kivéve ha az illető nő volt, aki a menstruációs kort már elérte. Ilyenkor újból kell imádkozni, ahogyan Mohamed Próféta (béke legyen vele) mondta Abu Darrnak abban a hagyományban, amit Muszlim jegyzett le.
Megfelelő hidzsabot visel
A muszlim nő megfelelő hidzsabot visel, amikor kimegy a házából. A hidzsab az Iszlám megkülönböztető öltözéke, amelynek a sajátossága egyértelműen meg van határozva a Korán és a Szunna által. Az igaz muszlim nő nem megy el otthonából, vagy jelenik meg egy nem-mahram férfi előtt parfümöt, festéket, vagy egyéb szépítőszereket viselve, mert tudja, hogy ez haram a Korán szerint:
És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre és ne mutassák a díszeiket, csupán azt, ami látható és kendőzzék el ruhakivágásukat és ne mutassák a díszeiket, kivéve férjüknek, atyjuknak, apósuknak, fiaiknak, férjük fiainak, fivéreiknek, fivéreik és leánytestvéreik fiainak, asszonyaiknak, a rabszolganőknek, akiket jobbjuk birtokol, a férfiaknak, akikben nincs nemi vágy, és a gyermekeknek, akik még nem tudnak semmit a nők szemérméről. És nem szabad a lábukkal dobogni, nehogy kitudódjék az elrejtett díszük. Ti hívők! Forduljatok mindannyian megbánóan Allahhoz! Talán boldogultok. (Qur'an 24:31)
A muszlim nő ezen okokból nem tartozik azok közé a „felöltözött mégis meztelen” nők közé, akikben a különböző, Allah útjáról letért társadalmak bővelkednek. Elfogja a félelem annak az elborzasztó képnek a láttán, amit a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) írt le a következő idézetben szereplő eltévelyedett kifestett és felcicomázott csábítókról:
„Van a pokol népének két fajtája, akit nem láttam: emberek, akiknek olyan ostora van mint az ökör farka, amivel az embereket ütlegelik, és azok a nők akik bár fel vannak öltözve, mégis mezítelennek tűnnek, és akik hajlamosak a bűnre és ezzel a férjüket is arra késztetik. Az ő fejeik olyanok mint a teve púpja, oldalra dőlő. Ők nemhogy nem fognak belépni a Paradicsom kapuján, de még annak illatát sem fogják érezni, habár annak illata még ennyi és ennyi távolságból is érezhető.”
„Allah kegyelme legyen a Muhadzsir nőkre. Amikor Allah kinyilatkozatta (kendőzzék el ruhakivágásukat . . .) (Qur'an 24:31), ők eltépték a köntöseiket és elfedték a fejüket és arcukat azzal.”
Egy másik Bukhari által lejegyzett hadísz szerint Aisha azt mondta:
„Vették a köntöseiket és a széleinél eltépték azokat, majd elfedték a fejüket és arcukat vele.”
. Ezért az a nő, aki hisz Allahban és az Ő Prófétájában (Béke és Áldás Legyen Vele), az figyelmen kívül hagyva az őt körülvevő meztelenséget és erkölcstelenséget, viseli az iszlám által meghatározott megkülönböztető viseletet. Ha valakit  megkérdeznek a hidzsabjáról , és arról, hogy vajon nem túl meleg-e az neki az elviselhetetlen nyári hőségben, következő idézettel válaszol: ("A dzsehenna tüze forróbb!") (Qur'an 9:81).
Nem vegyül szabadon férfiakkal

Az igaz muszlim nő amennyire csak lehet elkerüli a férfiakkal való vegyülést, nem törekszik erre és nem bíztat rá. Így követi Fatimah, a Próféta (béke és Áldás Legyen Vele) lányának, és feleségeinek, valamint a Próféta (béke és Áldás Legyen Vele) korában élt nőknek a példáját.
Nem fog kezet egy nem mahram férfival
Természetes, hogy egy muszlim nő, aki nem keveredik a férfiakkal, nem akar kezet fogni bárkivel, aki nem a mahramja. A Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) tanítását és példáját követve, Bukhari számol be arról, hogy ’Aisha (Allah legyen elégedett vele) azt mondta:
„Amikor a hívő nők hidzsrát végeztek a  Prófétához (Béke és Áldás Legyen Vele), ő megvizsgálta és tesztelte őket a következő aja-nak megfelelően:
"Ti hívők! Ha hívő nők vándorolva jönnek hozzátok, vessétek alá őket próbának!"(Qur'an 60:10)
A muszlim öltözködése
Az ember öltözködésére és ékességére az Iszlám különös figyelmet fordít, az illem, a szerénység és a tisztaság jegyében. Magasztos Allah azt mondta: „Ti Ádám fiai! Leküldtünk nektek ruházatot, hogy eltakarjátok a szemérmeteket, és díszként. Ám az istenfélelem köntöse – az jobb [annál]. Ez Allah jelei közé tartozik. Talán hajlanak az intő szóra.” (Korán 7:26) Ebben az ájában világosan látszik, hogy a ruha a díszítés mellett a szemérmet kell, hogy takarja, ám az istenfélelem, amely a belsőnket, és a külsőnket díszíti, jobb annál (t. i. a ruha díszítő funkciójánál). Továbbá a ruha minden fajtáját megengedetté tette Isten a szolgái számára „Mondd: „Ki tiltotta meg Allah díszét, amit Ő hozott létre az Ő szolgáinak, és a jó [táplálékokat], amelyekkel [Allah] látott el [benneteket] Mondd: „Ezek az evilági életben azokat illetik meg, akik hittek, [és] kizárólag őket [a hívőket] illeti a Feltámadás Napján.” (Korán 7:31)

Ibn al-Kajjim mondja az al-Hadi an-Nabaviban: „A legjobb útmutatás a Próféta (BLV) szunnája, azok a dolgok a legjobbak, amiket ő gyakorolt, ő parancsolt meg. Az öltözködés szunnája az, hogy általában azt hordta, ami rendelkezésére állt, akár pamutból akár vászonból készült. Tudjuk, hogy hordott jemeni köpenyt, zöld köntöst, dzsabba-t, hosszú ujjú ruhákat, inget, nadrágot és köntöst, cipőt és papucsot.” A Próféta (BLV) azt mondta: „Akivel szemben Allah kegyelmet gyakorolt, Allah bizony szereti látni az Ő kegyelmének a nyomát az Ő teremtményein”. (Ahmed) Előírás azonban az, hogy a muszlim nők, akárcsak a férfiak, mértéktartóan öltözködjenek. Az a ruházat és öltözködés, ami arroganciára, büszkélkedésre vagy hiúságra ösztönöz, tiltott az Iszlámban.
Allah megparancsolta: „Ó Próféta! Mondd a feleségeidnek, a lányaidnak és a hívők feleségeinek, hogy vonják magukra lepleiket! Így érhető el leginkább az, hogy elismertessenek, és ne legyenek zaklatva. Allah megbocsátó és könyörületes.” (Korán 33:59)

Másrészt ez erkölcsi követelmény is, mind a férfi, mind a nő számára. A Korán azt mondja:
„Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le a tekintetüket(21) és ügyeljenek a szemérmükre! Ez illendőbb nekik(22)! Allahnak tudomása van arról, amit cselekszetek. És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le tekintetüket s ügyeljenek a szemérmükre, és ne mutassák díszeiket, csupán azt, ami látható(23) és kendőzzék el ruha-kivágásaikat és ne mutassák díszeiket kivéve férjüknek, atyjuknak, apósuknak, fiaiknak, fivéreiknek, fivéreik és leánytestvéreik fiainak, asszonyaiknak, a rabszolganőknek, akiket jobbjuk birtokol, férfiszolgáiknak, a-kikben már nincs nemi vágy, és a gyermekeknek, akik nem tudnak még semmit a nők szemérméről(24). És nem szabad a lábukkal dobogni, nehogy kitudódjék az elrejtett díszük. Ti hívők! Forduljatok mindannyian meg-bánóan Allahhoz! Talán boldogul-tok.”(Korán 24:30-31)

Ez a Korán-idézet két fő utasítást tartalmaz, az öltözékkel kapcsolatban:
1. A nő ne mutassa a szépségét, díszeit idegeneknek.
2. A fejet úgy kell betakarni, hogy a haj, a nyak, a mell takarva legyen.
Erre szolgál az ún. khimár (ez egy olyan ruhadarab, amivel a fejet és a mellkast lehet befedni). Ezt Isten írta elő a hívő nők számára azért, hogy ezáltal is különbözzenek a pogány kor asszonyaitól, akik nyíltan mutogatták a mellüket, a nyakukat és a hajfürtjeiket. Ezzel szemben az arc eltakarása nem kötelező, ugyanakkor nagyon ajánlott.
Az a muszlim nő, aki kendőt visel, valójában vallomást tesz önmagáról a nyilvánosság előtt. Bárki, aki látja őt, tudni fogja, hogy muszlim és erkölcsi tartása van. Ő egy szemérmes, erkölcsös, tiszta nő, aki a legkisebb mértékben sem akarja a férfiak figyelmét felkelteni.

Az Iszlám nem rögzítette pontosan, hogy milyen stílusú ruhát kell hordani egy muszlimnak, de bizonyos követelményeket szabott:
1. Az első követelmény, hogy a nőnek egész testét el kell fednie, és a fejét úgy kell betakarnia, hogy a haj, a nyak, a mell takarva legyen. A következő egy a Próféta (BLV) hagyományai közül: Áisa beszámolt arról, hogy egyszer Aszmá, Abu Bakr lánya úgy ment Allah küldöttéhez (BLV), hogy vékony ruhát hordott. A Próféta (BLV) odament hozzá és azt mondta: „Óh, Aszmá! Amikor egy lány eléri a menstruációs korát (a megfelelő érettséget), nem való neki, hogy bármi feltárva maradjon belőle, kivéve ezt és ezt.” Az arcára és a kezére mutatott. (Abu Dávúd; Haszan)
2. A második követelmény, hogy a ruhának annyira lazának, bőnek kell lennie, hogy a nő alakját, formáját ne lehessen kivenni. Ha ez nem eléggé megoldható, vegyünk egy köpenyt (dzsilbáb) vagy kabátot a ruhára. De ha a ruha elég bő, a külső ruházat nem szükséges.
3. A ruha anyaga olyan vastag legyen, mely még a fényben sem áttetsző. A Próféta (BLV) ezekre figyelmeztetett: „Az én vallási közösségemből két csoport a Pokolban lesz, akit még nem láttam: az egyik, melynél ökörfarokhoz hasonló korbácsok vannak és azzal verik a népet, a másik a nők, akik felöltözve is meztelenek és a fejük olyan, mint a teve púpja.” Egy másik hagyományban hozzátette: „Nem lépnek be a Paradicsomba, még az illatát sem érezhetik.” (Muszlim)
4. A muszlim nő ruhája ne legyen díszes vagy cifra, hiszen nem szabad vonzania a férfiak tekintetét.
5. Ne legyen illatosítva. Sok prófétai hagyomány tiltotta a nőknek az illatszer használatát, ha ki akarnak menni a házból. A Próféta (BLV) így szólt: „Az a nő, aki illatossá teszi magát és azután áthalad az emberek között azért, hogy érezzék az illatát, az bizony parázna.” (Ahmed)
6. A muszlim nő öltözéke legyen összhangban női mivoltával, ezért kerülje a férfias jellegű ruhadarabokat. Ibn Abbász elmondása szerint: „A Próféta (BLV) megátkozta azt a férfit, aki úgy akar kinézni, mint egy nő; és azt a nőt, aki úgy akar kinézni, mint egy férfi.” (al-Buhári)
7. A ruha legyen szerény, ne tükrözzön szélsőséges ízlést, ne legyen rongyos, elhanyagolt, hogy mások csodálkozása vagy szimpátiája erősödjön.
8. A nő ruházatából is váljon nyilvánvalóvá, hogy ő muszlim. Ne hasonlítson a nem muszlimok öltözködésére.
A hidzsáb (takarás) nemcsak egy ruha, amely befedi a testet, ezzel együtt kell járnia a megfelelő viselkedésnek és magatartásnak, mely megfelel az iszlám elveinek. A muszlim nő ruházata egyáltalán nem az elnyomást, sokkal inkább a szabadságot juttatja eszünkbe. Kihangsúlyozza a nő erkölcsösségét, és megkülönbözeti őt a nem muszlimoktól, és ahogy a muszlim nőnek kötelező az idegen férfiak előtt eltakarnia szépségét, ugyanúgy dicséretes szépségét kinyilvánítania a férje előtt. Tehát a muszlim nő viselhet szép ruhákat, sminket, ékszereket, parfümöt, csak éppen ott, ahol ennek helye van (otthon a férje előtt)!
A muszlim nő öltözködésének alapkövetelményei ugyanúgy vonatkoznak a férfiak öltözködésére is, kis különbségekkel. A szemérem (szerénység) megköveteli, hogy a férfiak testük köldök és térd közötti részét eltakarják. A férfiak öltözéke sem lehet szűk, átlátszó vagy provokatív.
A muszlim öltözködésének mutatnia kell a vallási identitását. A férfi tartsa magát férfias természetéhez, ezért a muszlim férfiaknak nem megengedett az arany és a selyem viselése és semmiféle nőies jellegű öltözék. Az arany és a selyem a nő számára megengedett. Mohamed Próféta (BLV) azt mondta: „Nemzetem nőtagjai számára szabad a selyem és az arany [viselése], és tilos férfitagjai számára.” (Ahmed)
Mindazonáltal figyelembe kell vennünk, hogy az Iszlám nem korlátozza az ártalmatlan vagy helyénvaló öltözködést, ruhákat, díszeket, ékszereket.
Férfi és nő számára az öltözködési követelmények nem egyfajta korlátozást jelentenek, inkább egy utat egy olyan társadalom felé, amely az iszlám elvei szerint működik.


(21) Muszlim jegyezte le Szahíh gyűjteményében Dzsarir bin Abdullah al-Badzsali-tól, aki a következőt mondta: „Megkérdeztem a Prófétát (BLV) a váratlan, a véletlenszerű rátekintésről, s megparancsolta nekem, hogy fordítsam el tekintetemet.” Így jegyezte le Imám Ahmad, Abu Dávúd, at-Tirmidi és an-Naszái. Abu Dávúd jegyezte le Burajda-tól: A Próféta (BLV) ezt mondta Ali-nak: „A tekintet ne kövesse a tekintetet, hiszen tiéd az első, ám nem a tiéd az utolsó.” A Szahíh-ban olvashatjuk Abu Szaid-tól: A következőt mondta a Próféta (BLV): „Tartózkodjatok attól, hogy az utakon üldögéltek! Mondták: Ó Allah Küldötte! Szükségünk van ezekre a beszélgetésekre. A Próféta (BLV) erre azt válaszolta: Ha ezt nem teszitek meg (megtagadjátok), úgy adjátok meg az útnak, ami neki jár! Ó Allah Küldötte! Mi jár az útnak? – kérdezték. A tekintet lesütése, az ártalmas dolgok eltávolítása, a köszöntés viszonzása, a jó megparancsolása és a rossz eltiltása – válaszolta a Próféta.”
Néhányan a kegyes elődök közül mondták: A tekintet mérgezett nyíl a szív számára. Ezért parancsolta meg Allah a szemérem megőrzését, ahogyan megparancsolta azt, hogy ügyeljünk a tekintetünkre, mivel ez gonosz dolgokra ösztönözhet. Ezért tilos az embernek egy másik ember szemérmét meglátni, kivéve a házastársáét. (A férfi szemérme az iszlámban egy másik férfi számára: ami a köldöke és a térde között van, a nő szemérme egy másik nő számára: ugyanaz, mint a férfiaknak egymás között).
(22) Tisztább a szívük számára, és áldásosabb a vallásuk számára, ahogyan azt mondani szokás: Aki ügyel a tekintetére, annak Allah belátást ad, s annak fényt ad.
A pénteki ima illemszabályai:
– ghuszlt végezni pénteken: A Próféta (BLV) azt mondta: „Ha valamelyikőtök eljön a pénteki imára, akkor ghuszlt végezzen.” (al-Buhári, Muszlim),
– a legszebb ruhában menni a mecsetbe, illatszert és sziuákot használni,
– minél korábban odaérni a mecsetbe,
– minél többet fohászkodni: „A pénteki napon van egy óra, melyben ha egy muszlim szolga imájában állva kér valamit Allahtól, akkor Ő azt neki megadja.” (al-Buhári, Muszlim),
– minél több áldást kérni Mohamed Prófétának (BLV),
– olvasni a 18. szúrát (a Barlang szúra – szúratul-kahf),
– valamint ajánlatos még többet adakozni, Koránt olvasni és több jó cselekedetet cselekedni.

Megjegyzés:
– Ha valaki bemegy a mecsetbe, üljön az utolsó sorba és ne lépkedjen át az emberek között arra törekedve, hogy minél előbbre kerüljön. (Aki előre szeretne kerülni, az érkezzen korán az imára.)
– Nincs meghatározott számú, a pénteki ima előtt elvégzendő szorgalmi ima.
– Ha valaki bemegy a mecsetbe miközben a második azán elhangzik, akkor inkább imádkozza a mecset-üdvözlési imát, és ne várja meg az azán végét, hogy utána tudja hallgatni a pénteki beszédet. Viszont, ha a pénteki beszéd közben érkezik, akkor röviden imádkozza azt. Mohamed Próféta (BLV) azt mondta: „Ha valamelyikőtök a pénteki imára jön, miközben pénteki beszédet tart az imám, akkor két rakát imádkozzon, és az rövid legyen.” (Muszlim)
– Ha elkezdődik a pénteki beszéd, akkor a mecset-üdvözlési imán kívül semmilyen imát nem szabad végezni.
– A pénteki beszédet, mindenki csendben hallgassa végig, ilyenkor tilos beszélni.
– A pénteki beszédnek nem kell arab nyelven elhangzania, ha a hallgatók nem tudnak arabul, kivéve a Korán-idézeteket. A pénteki beszéd célja ugyanis az, hogy tanítsa az embereket, figyelmeztesse őket és megmagyarázza nekik Allah parancsait.
– Aki eléri a második rakát a pénteki imából, az imádkozzon még egyet utána, és így elérte a pénteki imát. Azt mondta Mohamed Próféta (BLV): „Aki elér egy rakát a pénteki imából, az elérte a pénteki imát.” (Muszlim, an-Naszái) De aki lekési, nem pótolhatja, ehelyett déli imát kell imádkoznia.
– Nem szabad elhanyagolni a pénteki imát. A Próféta (BLV) figyelmeztetett minket, mikor azt mondta: „Aki három pénteki imát közömbösségből elhagyott, annak Allah lepecsételi a szívét.” (Abu Dávud)
– A nők résztvehetnek a pénteki imában, de számukra nem kötelező. Ők jobb, ha otthon imádkoznak, a pénteki ima helyett déli imát (négy rakát).


(23) Ibn Abbász és akik őt követték a „csak ami látható” részt magyarázták az arccal és a két tenyérrel, s ez az a vélemény, ami általánosan elterjedt.
(24)A férjen kívül a nőnek senki előtt sem szabad megjelennie átlátszó vagy szűk vagy nagyon rövid ruhában.

Általában a ruházatról

Egy erkölcsös társadalomnak, legyen az keresztény, vagy muszlim, általá­nosságban az öltözködési morálja ugyanaz. Szemérmesség, nyíltság ál­szentségek nélkül. Van, ahol ezek az erkölcsi rendszerek felbomlottak, az öltözködési szokások megváltoztak az erkölcstelenség felé mutattak. Ezt követte a szülők felé mutatandó tisztelet elmaradása, megszűnése, majd a morális devianciák kiteljesedése. A ruházat erkölcstelenné válása az első lépés a teljes demoralizáció és deviancia felé.
Osman és Tirmidsi hagyományozásában Mohammed Prófétától (bálk) ma­radtak fent ezek a szavak: „Ádám gyermekeinek, tekintettel a körülmé­nyeikre, nem volt más igényük, csak a meztelenségüket eltakaró öltözet­re, nagydarab kenyérre és vízre.” Erre alapozva indulhatunk el a muszli­mok ruházatának vizsgálatára.Az emberek ruházata két célt szolgál: meg­védi őket az időjárás viszontagságaitól és eltakarja a szemérmüket mind­két nemnek.
Az Iszlámban a szemérmes testrészek (arabul: aura), melyet takarni kell, nemenként különböznek: a férfiaknak az állandó takarást jelentő szemér­mes testrész a köldök és a térdek közötti testterület. Ami ezen kívül van, takarni nem kötelező. A nőknek a kézfejek, lábfejek és az arc kivételével minden testrész a szemérmes, azaz takarni kötelező testrész kategóriába esik. Természetesen a különböző muszlim vallásjogi iskolákban léteznek szigorúbb elbírálások is. A fentiek a minden vallásjogi iskola által elfoga­dottakat jelentik. A férfiak nem viselhetnek selymet, arany ékszereket sem, ékszerként, nemesfémként csak az ezüst és a platina a megenge­dett. Tilos a tetoválás, kivéve a hennafestés. A nők számára mecsetben nem ajánlott az erős smink és az erős illatok használata sem. Ez utóbbiak természetesen azt a célt szolgálják, hogy a hívők Isten házában ne a másik nemre figyeljenek, hanem Allah dicséretére hagyatkozzanak, Annak meg­elégedését keressék! Az ilyen tiltások, ajánlások a kísértések megelőzését szolgálják. A muszlim nő a férjének akarjon tetszeni, ne az utcán idegen férfiaknak páváskodjon. Nyugaton ma bevett szokás, hogy a Nő illatosan, kisminkelve, szexi ruhában jár dolgozni, bevásárolni, azonban a férjét ott­hon már smink és illatosító nélkül, otthoni ruhában várja. Micsoda kont­raszt! A Társat, a Férjet, mivel már úgyis hozzá tartozik, nem kell meghódí­tani esténként, nem kell gyönyörűvé és kívánatossá varázsolni magát a Nőnek, hát elég, ha egy kopott otthonkában, vagy melegítőben várja… A muszlim nő részére tilosak a feszes, a testet kidomborító ruhák, melyben felfedik testük domborulataikat. Szintén tilosak az átlátszó ruházatok is.
A ruházat dísz is egyben, viselet, mely Allahnak tetszik, s tetszik embertár­sainknak is, de ne legyenek kihívóak, vagy pazarlóak sem. Íme a Szent Ko­ránból egy rész:
„Ádám gyermekei! Viseljétek díszeiteket, megfelelő szép ruhákat minden imahelyen!”
A jótanács
"Minden muszlimnak jó tanácsot kell adnod!" - mondta a Próféta (béke legyen vele), ezzel kihangsúlyozva a tanácsadás fontosságát.
Allah legnagyobb adomány a hit után egy őszinte hívő testvér, aki emlékeztet Allahra és tanácsot ad, amikor szükséges. Az ilyen testvér felhívja a figyelmet a hibánkra, amiről nem tudunk, figyelmeztet és tanácsot ad, hogy el tudjuk kerülni az olyan dolgokat, amelyek a romlásba vinnének.
Nagy bölcsesség van istenfélő elődeink mondásában (Allah legyen hozzájuk könyörületes): "Tudd, hogy aki tanácsot ad neked, ő az, aki igazán szeret, és aki csupán édes beszéddel áltat, ő az, aki becsap téged."
Jótanácsot adni jótett és Allah jutalmaz érte. De a tanácsokat és az emlékeztetést elfogadni nemes tulajdonság, és tiszteletre méltó viselkedés, emellett éles elméről és belső tisztaságról tanúskodik. Azok az emberek, akik rendelkeznek ilyen tulajdonságokkal, tisztában vannak azzal, hogy az ember néha hibázik, hajlamos a bűnbeesésre. Tudják, hogy az ember csak Allah engedelmével szállhat szembe hibáival és javíthatja ki azokat, és ebben nagy segítséget nyújtanak azok az őszinte hitű testvérek, akik tanácsokkal látnak el.
Aki viszont nem fogadja el, és visszautasítja a jótanácsot, az fennhéjázásával  az igazságot utasítja el és elpusztítja önmagát. Akik nem fogadják a jó tanácsot, vajon nem félnek, hogy azok között lesznek, akikről Allah így szól a Koránban: "Ha azt mondják neki: "Féljed Allahot!" - akkor bűnös gőg szállja meg őket. A gyehenna elégséges büntetés lesz neki. Milyen nyomorult fekhely!" (Korán 2:206)
Hogyan is kételkedne bárki ezeknek a szavaknak az igazságában, mikor éjjel-nappal Allah könyvét olvassák, és látják, hogy büntette Allah a fennhéjázó népeket, akik elutasították a Próféták és a Küldöttek tanácsait. Például Thamúd történetében Szaleh Próféta (béke legyen vele) népe visszautasította a jó tanácsot, és nem halgattak az intő szóra. Allah-Subhana wa ta'ala- azt mondja a Koránban: "Akik fennhéjáztak azt mondták:'Mi pedig nem hiszünk abban, amiben ti hisztek.'" És elvágták a teve inát és semmibe vették Uruk parancsát és azt mondták: "Ó Szaleh! Hozd hát ide nekünk azt, amivel fenyegetsz minket, ha [valóban] küldött vagy a küldöttek között!" És földrengés martalékává lettek, és reggelre kelve holtan feküdtek a házukban [arccal a földre borulva]. És (Szaleh) elfordult tőlük és azt mondta: "Ó népem! Pedig átadtam nektek az Uram üzenetét és jótanáccsal láttalak el benneteket. Ám ti nem szeretitek azokat, akik jótanácsot adnak."
(Korán 7: 76-77)

Felkészült: Zsuzsanna Ben Bou Ali
 Allah áldja! köszönjük

Böjtölő fohásza

Annak a háznak a népéért mondandó fohász,amelyben a böjtöt megtörik

Aftara indakumusz-száimún, wa ekele taámakumul-abrár,
wa szallat alejkumul-maláikah.


Nálatok törték meg a böjtöt a böjtölők, a jámborok megették
az ételeteket, és az angyalok imádkoztak értetek! (Abu Dáúd,Ibn Mádzsa)


 A böjtölő fohásza a böjt megtörésekor

Dahab ad-damau wab-tallatilurúq, wa szebetel-adzsru in sá Allah.


Elmúlt a szomjúság, megnedvesednek az erek, és biztosított a jutalom, ha Allah is úgy akarja.
 ( Abu Dáúd )

 Abdullah bin Amr ibn al-Ásztól: Allah Küldöttes.a.w.azt mondta:
„A böjtölőnek van fohásza – ami nem utasittatik vissza – böjtje megtörésekor.” Ibn abi Mulaikah azt mondta: „Hallottam Abdullah bin Amrot, amint a böjt megtörésekor azt mondta: Ó Allah, a Te könyörületeddel kérlek, amely minden dolgot átfog, hogy bocsáss meg nekem!” (Ibn Mádzsa)


 Allahumma inní aszaluka birahmatikel-letí wasziat kulle sejin, an taghfira lí.

 Ha valamelyikőtök enni akar, akkor mondja.

Biszmilláh.
Allah nevében.


Ám ha elfelejtette ezt elmondani az elején, akkor mondja a végén:.


Biszmilláhi fi awwalihi wa ákhirih.
Allah nevében az elején és a végén is.
(Abu Dáúd, at-Tirmidi)


 Akinek Allah ételt ad, az mondja azt:
 
Allahumma bárik lená fíhi wa atimná khajran minh.
Ó Allah, áldd meg ezt nekünk, s táplálj minket még jobbal! 


Ha valakinek Allah tejet juttat, az mondja:

 
Allahumma bárik lená fíhi wa zidná minh.
Ó Allah, áldd meg ezt nekünk, s adj még többet nekünk belőle! (at-Tirmidi


 Az étel elfogyasztása utáni fohász

El-hamdu lil-láhil-ledí atamaní hádá wa razaqaníhi min ghajri hawlin minní wa le quwwah.
Hála legyen Allahnak, Aki ezzel etetett engem és gondoskodott rólam anélkül, hogy hatalmam vagy erőm lett volna rá. (Abu Dáúd, at-Tirmidi)El-hamdu lil-láhi hamdan kaszíran tajjiban mubárakan fíh, ghajra makfijjin wa le muwaddain, 
wa le musztaghnan anhu rabbuná.
Dicséret és hála legyen Allahnak, sokszoros, jó és áldott, vég nélküli.
 Örök és nélkülözhetetlen hálával adózunk Neked, ó Urunk! (al-Bukhári, at-Tirmidi)
 
A böjtölő ember fohásza, hogy ha ennivalóval kínálják, és nem akarja megszakítani a böjtöt

Azt mondta a Próféta s.a.w.: „Ha valakit meghívnak közületek,akkor egyezzen bele. Ha böjtöl, akkor fohászkodjon, ha pedig nem böjtöl (azon napon), akkor egyen.” (Muszlim)


 Amit a böjtölő mond, ha valaki durván szól hozzá

Inní száim, inní száim.
Én böjtölök, én böjtölök. (al-Bukhári, Muszlim)
Fohászok akik a mecsetben iftároznak és imádkoznak

 A mecsetbe menetkor mondandó fohász


Allahumma idzsal fí qalbí núran, wa fí liszání núran, wa
dzsal fí szemií núran, wa dzsal fí baszarí núran, wa dzsal
min khalfí núran, wa min emámí núran, wa dzsal min fawqí
núran, wa min tahtí núran, Allahumma aátiní núran.
 
 
 Ó Allah! Helyezz a szívembe világosságot, s a nyelvemre világosságot, 
s helyezz a hallásomba világosságot, s a látásomba világosságot!
 Helyezz mögém világosságot, s elém világosságot, fölém világosságot, s alám világosságot!
 Ó Allah! Adj nekem világosságot! (al-Bukhári, Muszlim)


 Mecsetbe való belépéskor mondandó fohász


Aúdu bil-láhil-azím wa biwadzsihil-kerím wa szultánihil-qadím
mines-sejtánir-radzsím, [biszmilláh, wasz-szalátu wasz-szelámu
alá raszúlil-lah], Allahumma iftah lí ebwábe rahmetik


Menedéket keresek a Hatalmas Allahnál, a Nemes Arcánál,
és az örök hatalmánál, az átkozott sátántól. Allah nevében,
kegyelem és köszöntés Allah Küldöttének! Ó Allah, nyisd
meg nekem a kegyelmed kapuit! (Abu Dáúd, Muszlim)
 
 
Mecsetből való távozáskor mondandó fohász
 
 
Biszmilláh wasz-szalátu wasz-szelámu alá raszúlil-láh,
Allahumma inní esz-eluke min fadlik, Allahumma iszimní
mines-sejtánir-radzsím.
 
Allah nevében, kegyelem és köszöntés Allah Küldöttének!
Ó Allah, kérek a kegyeidből! Ó Allah, védelmezz engem az átkozott sátántól! (Abu Dáúd, Muszlim, Ibn Mádzsa)

  
A böjt Ramadán idején a mély, komoly és általános hála kulcsa. Az év többi napján azok, akik nem látnak szükséget semmiben, nem érzik át a kegyelem értékét, mert nem tapasztalják meg a valódi éhséget. Akinek tele van a gyomra, főleg, ha gazdag is, nem értik, milyen hatalmas kegyelem rejlik egyetlen darab száraz kenyérben is. De amikor eljön a böjt megtörésének ideje, akkor az íze tanúsítja, hogy a hívőknek még a száraz kenyér is a lehető legértékesebb Isteni Kegyelem. Ramadán idején mindenki, a leggazdagabb uralkodótól a legszegényebb szolgáig, egyféleképpen tanúsítja háláját azáltal, hogy megérti az Isteni Kegyelem értékét.